AKCE ROKU 2018

20. ledna 2018  -  JK Baník Ostrava
Chovatelský seminář

21. ledna 2018  - JK Baník Ostrava
Chovatelský seminář (informace pro chov a využití pony)
  
24. února 2018 - ZH Tlumačov
Moravský vozatajský pohár 2018 - 4.kolo

3. března 2018 - ZH Tlumačov
Zimní jezdecký pohár 2018 - skoky

4. března 2018 -  ZH Tlumačov
Zimní jezdecký pohár 2018 - spřežení

10. března 2018 -  ESC Olomouc
Předvádění a hodnocení plemenných hřebců - ČMB, N a SN

18. března 2018 - ZH Tlumačov
Halové hobby závody 2018

24. Března 2018 - ZH Tlumačov
Odborný seminář pro chovatele
PŘÍPRAVA A PŘEDVEDENÍ KONÍ NA VÝSTAVÁCH A PŘEHLÍDKÁCH

24. a 25. Března 2018 - Ostrava
Odborný seminář pro chovatele a posuzovatele (pony plemen)

28. Března 2018 - ZH Tlumačov
Valná hromada SCHKMS z.s.

30. Dubna 2018 - Prostřední Bečva
Oblastní výstava koní, spolku Valašsko

26. a 27. Května 2018 - Nový Jičín - Žilina
Oblastní výstava koní, spolku Nový Jičín

3. - 5. srpna  2018  -  ESC Olomouc
3. Moravský šampionát tříletých teplokrevných
a chladnokrevných koní a výstava koní

IV. ROČNÍK PŘEHLÍDKY CHLADNOKREVNÝCH PLEMENNÝCH HŘEBCŮ
OLOMOUC  AREÁL ESC LASCE 10. 3. 2018


  Před začátkem připouštěcí sezóny je pro chovatele velmi důležitý moment, kdy vybírají hřebce pro své klisny. Proto se během března a dubna uskutečnilo několik přehlídek chladnokrevných hřebců, kde si mohli chovatelé prohlédnout hřebce buď v předvedení na ruce v kroku a v klusu nebo také ve volnosti. Představeni byli nejen starší hřebci s již zařazeným potomstvem, ale také mnoho mladých nově zařazených hřebců, kteří budou v chovu působit první sezónu.
  Přehlídka v Olomouci se uskutečnila 10. března v Equine sport center a předvedeno zde bylo 21 hřebců plemene norik, slezský norik i českomoravský belgik. Nejpočetněji zastoupená kolekce byla jako již tradičně kolekce slezských noriků. Při zahájení byli předvedeni hřebci v zápřeži a to hřebec 2451 Nerei pod vedením pana Cába a ve dvojspřeží hřebci 2952 Brys Slezský a 2986 Neron pod vedením Pavla Reichla. Poté byli jednotliví hřebci předvedeni v kolekcích v pořadí českomoravský belgik, norik a slezský norik. Pořadatelé využili zdejších možností prostorné haly a hřebci byli nejdříve odborně předvedeni zaměstnanci ZH Tlumačov a poté se divákům předvedli také ve volnosti. O odborný komentář k hřebcům se postarali Josef Anderle, Ing. Radko Novotný a MVDr. František Horník.

WYSIWYG Web Builder