AKCE ROKU 2018

20. ledna 2018  -  JK Baník Ostrava
Chovatelský seminář

21. ledna 2018  - JK Baník Ostrava
Chovatelský seminář (informace pro chov a využití pony)
  
24. února 2018 - ZH Tlumačov
Moravský vozatajský pohár 2018 - 4.kolo

3. března 2018 - ZH Tlumačov
Zimní jezdecký pohár 2018 - skoky

4. března 2018 -  ZH Tlumačov
Zimní jezdecký pohár 2018 - spřežení

10. března 2018 -  ESC Olomouc
Předvádění a hodnocení plemenných hřebců - ČMB, N a SN

18. března 2018 - ZH Tlumačov
Halové hobby závody 2018

24. Března 2018 - ZH Tlumačov
Odborný seminář pro chovatele
PŘÍPRAVA A PŘEDVEDENÍ KONÍ NA VÝSTAVÁCH A PŘEHLÍDKÁCH

24. a 25. Března 2018 - Ostrava
Odborný seminář pro chovatele a posuzovatele (pony plemen)

28. Března 2018 - ZH Tlumačov
Valná hromada SCHKMS z.s.

30. Dubna 2018 - Prostřední Bečva
Oblastní výstava koní, spolku Valašsko

26. a 27. Května 2018 - Nový Jičín - Žilina
Oblastní výstava koní, spolku Nový Jičín

3. - 5. srpna  2018  -  ESC Olomouc
3. Moravský šampionát tříletých teplokrevných
a chladnokrevných koní a výstava koní

IV. ROČNÍK PŘEHLÍDKY CHLADNOKREVNÝCH PLEMENNÝCH HŘEBCŮ
OLOMOUC  AREÁL ESC LASCE 10. 3. 2018


  Před začátkem připouštěcí sezóny je pro chovatele velmi důležitý moment, kdy vybírají hřebce pro své klisny. Proto se během března a dubna uskutečnilo několik přehlídek chladnokrevných hřebců, kde si mohli chovatelé prohlédnout hřebce buď v předvedení na ruce v kroku a v klusu nebo také ve volnosti. Představeni byli nejen starší hřebci s již zařazeným potomstvem, ale také mnoho mladých nově zařazených hřebců, kteří budou v chovu působit první sezónu.
  Přehlídka v Olomouci se uskutečnila 10. března v Equine sport center a předvedeno zde bylo 21 hřebců plemene norik, slezský norik i českomoravský belgik. Nejpočetněji zastoupená kolekce byla jako již tradičně kolekce slezských noriků. Při zahájení byli předvedeni hřebci v zápřeži a to hřebec 2451 Nerei pod vedením pana Cába a ve dvojspřeží hřebci 2952 Brys Slezský a 2986 Neron pod vedením Pavla Reichla. Poté byli jednotliví hřebci předvedeni v kolekcích v pořadí českomoravský belgik, norik a slezský norik. Pořadatelé využili zdejších možností prostorné haly a hřebci byli nejdříve odborně předvedeni zaměstnanci ZH Tlumačov a poté se divákům předvedli také ve volnosti. O odborný komentář k hřebcům se postarali Josef Anderle, Ing. Radko Novotný a MVDr. František Horník.

 
POLANKA NAD ODROU

   Tradiční výstava a jezdecké odpoledne se opět konala na zelené louce Statku Honzula v Polance nad Odrou - Stará Bělá dne 1.9.2018. S jistotou můžeme říci, že se tato akce stává tradicí a zájem o účast je každý rok vyšší. Letos se na výstavě podílely i známé společnost svým sponzorstvím, a tak se organizátor Rudolf Žimulák rozhodl pro zahraničního posuzovatele. Renomovaná posuzovatelka z Velké Británie paní Anne Abrahal přilákala mnoho chovatelů z okolí Ostravy a velký počet účastníků III. kola MSPŠ.  A vyplatlo see. Celá akce nebyla jen o chovu a výsledcích ve speciálkách, ale i o lidech. Absolutně skvělá atmosféra panovala po celou dobu akce a sama posuzovatelka byla atmosférou nadšená. Anne Abrahal posuzovala velšská plemena, IC a speciálky. Shetlandskou kategorii posuzovala Ing. Milena Nováková z Hřebčína Aslan. Ta rovněž s Annou posuzovala speciálky a již druhý rok byla vyhlášená Cena Hřebčína Aslan pro nejlepšího mladého vystavovatele shetlandské kategorie. Na této akci byla předána dvě ocenění SCHKMS za podporu chovu pony na Moravě. Paní Jana Ondřejová za podporu chovu a prezentaci shetland pony a paní Žaneta Lodziánová za podporu chovu a prezentaci velšských plemen. Tato ocenění obě dámy zaskočila a dojemné přátelské předání nenechalo pár očí suchých. Dodat je zapotřebí jen to, že první výstavy v Polance odstartovaly zájem o chov a výstavnictví na Moravě a výše uvedené oceněné dámy byly součást. Na programu byly výstavní kategorie shetland pony, velšská plemena a další původní britská plemena. Jednotlivé kategorie byly rozděleny na hříbata pod matkou, jednoletý pony, dvouletý pony, tříleté klisny, čtyřleté a starší klisny, třílet hřebci, čtyřlet hřebci, třída valachů. Bylo viděno nad 35 zvířat ve výstavě a na 70 startů ve speciálkách. Velký ohlas měla skupina tří rodin. Rodina chovatelky paní Souškové z Hřebčína Drago byla však výjimečná. V této kolekci se předvedl otec rodiny hřebec Tornado v.d. Koerberg a matka všech tří potomků: tříletá Aljaška Drago, dvouletá Aloe Vera Drago (obě majitele pana Schenka ze Stáje Schenk Hošťálkovice) a letošní hřebeček Tork Drago, po Aaltje v. Stal Pooland. Tato krásná ukázka chovu byla velice ceněná diváky. Paní Souškové patří obrovský dík za účast a mnozí chovatelé by si z takto zajištěného předvedení mohli vzít příklad. Kategorie shetland byla velice dobře obsazená, diváci mohli shlédnout dva letošní hřebečky pod matkou, a to Unity Meteora chovatelky paní Jany Ondřejové a zmíněného Tork Drago chovatelky paní Souškové. Tork Drago (po Tornado v.d. Koerberg z Aaltje v. Stal Pooland) se líbil více, a tak zvítězil. Velmi dobře byla obsazena kategorie 4-letých a starších klisen (5 klisen), kdy nejlépe byla hodnocena 6-t letá klisna Florenza v.d. Buitenweg (po Edmund v.d.Buitenweg z Westonia v.d. Buitenweg), zahraničního chovatele p. Jansena, majitelky paní Moniky Vlčové. Klisna se velice dobře předvedla. Překvapením byla třída valachů, kde se představili 3 valaši. V této třídě zvítězil Torrid Shot Czenkow  (po 1098 Tymen v.d. Sluissesteeg z Blissy v.d. Zomerlanden) chovatelky paní Jany Mazancové, majitelky paní Terezy Korejzové z Brooming Ranch Tučín. Celkovým šampionem se stala výše uvedenáklisna Florenza v.d. Buitenweg majitelky paní Moniky Vlčkové a vicešampionem se stal plemenný hřebec Calimero of Jaboruder majitelky paní Pavly Hanzlík Kubalové (hřebec rovněž zvítězil v kategorii hřebců).
   Velšská plemena byla méně zastoupena, ale za to velice kvalitními zvířaty. K vidění byli tři plemenní hřebci, a to hřebec WMP 1993 Calamity Zuriel Casanova majitelky Žanety Lodziánové, hřebec WMP Taraco Galiano majitelky Pavly Henčlové a hřebec kategorie C Angelis Desmond majitelky Marcely Škanderové. Všichni hřebci byli svými majiteli dobře předvedeni. Velice dobře byl hodnocen paní posuzovatelkou letošní WPB hřebeček SP Regi´s Great Timeo (z Moorkieker Gawain po Trawel Regina) chovatelky i majitelky paní Sabiny Poukarové z Ostravy. Hřebeček se předvedl v kategorii hříbě pod matkou sám a předvedení bylo velmi dobré. Šampionem velšských koní se stal plemenný hřebec 1993 Calamity Zuriel Casanova majitelky paní Žanety Lodziánové a vicešampionem se stal velice dobře předvedený valach Vazan Leonardo (po Nebo Luka z Tyngwndwn Lisa ) ze Stáje Vazan. Ten byl předveden na vysoce profesionální úrovni a rovněž ve speciálkách se předvedl velice dobře. V kategorii IC se předvedla jediná klisna, která zaujala všechny diváky. Tříletá klisna Lilly Grey (z Bayron po Funny ze sedmi dvorů ) chovatelky paní Kamily Vidlákové, byla dobře předvedena svým majitelem panem Martnem Kudeláskem. Je veliká škoda, že se před výstavou odhlásili další 4 IC, jelikož jsme přesvědčeni, že by kolekce 5-t IC měla u diváků veliký úspěch. Supreme šampion výstavy se stal WMP plemenný hřebec 1993 Calamity Zuriel Casanova, Reserve supreme šampion výstavy se stala shetlandská klisna Florenza v.d. Buitenweg a II. Reserve supreme šampionem se stal velš pony sekce C valach Vazan Leonardo.Chovatelsku akci podpořily svazy SCHSHP a ČSCHVK,  poděkování patří sponzorům akce a všem členům organizačního týmu.
Foto: Kateřina Adamusová, text: Rudolf Žimulák
Letošní hřebeček Tork Drago
Vítězka klisen SHP Florenza v.d.Buitenweg
WMP klisna Tyli
Valach Vazan Leonardo
Letošní WPB hřebeček SP Regi´s Great Timeo
Mladí vystavovatelé SHP kategorie
Vítězové kategorie shetland
Celkový overal šampionát