Chovatelský seminář koní Ostrava 19.1. 2019


         Již třetím rokem Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska, z.s.  pořádá odborný chovatelský seminář, který navazuje na systém chovatelských seminářů tzv Hovory K,  a to tradičně, třetí sobotu v lednu.
          Na 70 posluchačů naplnilo sál v restauraci U Matěje ve Staré Bělé. Seminář tradičně zahájil přivítáním předseda svazu MVDr. František Horník a v 9:00 byla zahájena první přednáška na téma „Výživa hříbat - kolostrum“ paní MVDr. Markéty Sedlinské. Navázala na již třetí přednášku o reprodukci a hříbatech s perfektním výkladem z praxe a sklidila nemalý potlesk.
        O trochu teorie se postaral druhý přednášející, kterým byl Ing. Jiří Jurečka, podkovář, s tématem „Závěsný aparát končetiny koně“ Vlastnoručně znázorněné kresby šlach, vazů, kloubů a kostí obdivoval snad každý v sále. Jednoduchý a srozumitelný výklad  jednotlivých částí kostí, kloubů a šlach zaujaly všechny  posluchače. Na konci přednášky si přednášející ing Jurečka připravil test pro všechny posluchače, a to porovnání končetiny koně a psa. Nejlépe pouze s dvěma chybami vyplnilo šest posluchačů. Losováním vyhrával půl litru pravé domácí slivovice.
      O třetí přednášku se postaral Ing. David Olejníček, ředitel ZH Tlumačov. Zajímavá oddechová přednáška byla o Hlavní funkci hřebčince, jejich organizaci, činnosti a zkušenostech z výjezdů a účasti koní na zahraničních akcích. Příjemnou atmosféru doprovázely fotografie a videa. Panu řediteli tak patří veliké díky za jeho přednášku a jeho účast byla příjemným zpestřením celé akce.                                                            
      Téma zaměřené na „Nepravidelná kopyta a správnou úpravu“ bylo doménou mistra podkovářského pana Karla Kysilky ze Společenstva podkovářů. Mistr naprosto využil celý prostor k praktickému výkladu s ukázkou speciálních podkov. Do přednášky se zapojilo i několik posluchačů se svými dotazy, které mistr rozebral a v některých případech i poradil.
     Velice zajímavá přednáška MVDr. Martiny Lužné byla zaměřena na „Rány a poranění - správné ošetření“.  Přednáška byla doprovázena fotografiemi z praxe a bylo vidět i postupné ošetření a hojení ran.  Jaké jsou zásady ošetření si jistě zapamatovaly všichni posluchači, což bylo cílem této přednášky.
      Posledním tématem byly „Zuby koní“ O složení zubů, počty zubů, uzpůsobení chrupu, funkci a jak se o koňský chrup starat přednášel MVDr. František Horník. Využil k tomu zachovalé školní pomůcky - několik koňských dřevěných chrupů dle stáří koní z roku 1964. Názorně tak vysvětlil uspořádání jednotlivých zubů a názorně bylo poukázáno, jak zjistit stáří koně podle zubů.
      Druhou část této  přednášky věnoval MVDr. Marek Mech problematice zubů z hlediska rentgenologického nálezu na zubech. Zároveň předvedl několik názorných příkladů z praxe, s čím se setkal a jak koně léčil. MVDr. Mech neodmyslitelně patří k těmto seminářům právě díky ukázkám RTG snímkům, které vždy posluchače zaujmou.
        Poděkování patří všem přednášejícím za jejich aktivitu, která se velice cení. Seminář byl ukončen po 17-té hodině poděkováním všem účastníkům i přednášejícím.  Všichni účastníci semináře obdrželi účastnický list. S jistotou můžeme říci, že seminář v roce 2020 bude opět zajímavý a budeme se těšit na společné setkání.

Text: Ruda Žimulák


Hodnocení  Chovatelského semináře ze dne 20.ledna 2018,
 
  který navazuje na celý systém pokračování Hovorů K - Vše o koních a pořádá ho SCHKMS z.s.
Seminář zahájil Rudolf Žimulák s pověřením svazu , přivítal přítomné, kteří zcela zaplnili přednáškovou místnost v JK Baník Ostrava.
MVDr. Horník zahájil přednášky trošku netradičně, přivítáním a představením europodkovářů, kteří složili zkoušky v květnu 2017. Každý z těchto absolventů si připravil odborný příspěvek v rámci podkování, případně alternativního řešení podkování problémových koní.
Přednášku zahájil podkovář ing. Jiří Jurečka s tématem podrobného vysvětlení anatomie končetin kostního podkladu,  anatomický popis hrudních a pánevních  končetin, dále se zabýval funkcí šlach, ohybačů, natahovačů, bezúnavového stání koní a dále funkcí kloubů. Tato přednáška byla základem pro další posouzení pohybu a významu různých způsobů podkování koní. Musím vyzdvihnout vysokou úroveň a kvalitu této přednášky.
  Na tento výklad navazoval další podkovář Lukáš Novák, který se v současné době zabývá především podkováním chladnokrevných koní. Účelem jeho příspěvku bylo hodnocení postojů koní pravidelných  a nepravidelných, nepravidelností kopyt a způsoby  posouzení koní před podkováním.
Dalším přednášejícím byl Zdeněk Urbaniec, který na praktických ukázkách alternativního podkování předváděl podkování koní na plastové podkovy, součástí této přednášky měl ukázku různých druhů plastových podkov a jejich využití při mnohdy problémovém kulhání koní. Zároveň  doktor Horník okomentoval některé závažné problémy kulhání a jejich řešení při schvácení kopyt, různých poranění na kopytě a využití plastových podkov při podotrochloze. Protože se jednalo a vysloveně praktické ukázky a viditelné výsledky při využití tohoto způsobu kování koní byli posluchači velmi spokojeni.
  Celý tento blok praktického podkování uzavřel svou přednáškou vynikající lektor a praktický podkovář s akreditací v oblasti podkovářství zastupující podkovářskou školu Jaroměř Karel Kysilka. Jeho přednáška se týkala rozštěpů kopyta a dále ran kopyta. Na praktických ukázkách na  videu předvedl vysokou odbornost ošetření těchto velmi častých změn na kopyta také velmi dobře vystihl ošetření ran kopyta, kde zdůraznil, jak důležitá je spolupráce veterinárního lékaře a podkováře.
  Před obědem předvedl své porfolio kovářského nářadí, podkováků a podkov pan Stoklásek ze Zlína.
  Po velmi dobrém obědě pokračovala v přednáškách mladá paní doktorka Martina Lužná která se zabývala problémem zdravotního stavu a výživou včetně různých onemocnění starých koní. Tato přednáška se velmi líbila a byla přednesena s vysokou odborností.
  Vrcholem tohoto semináře byla přednáška paní doktorky Markéty Sedlinské z Veterinární univerzity  Brno. Zabývala se porodem klisen a dále hlavně problémy které mohou postihnout novorozená hříbata v období těsně po porodu a dále v nejbližších dnech života hříběte.
  Závěrečnou přednáškou pana doktora Marka Mecha byly rentgeny končetin a kopyta koní. Předvedl porovnání zdravých končetin a kloubů ve srovnání s různými změnami na kostech případně kloubech a kopytní kosti. Poukázal na možnosti využití rentgenové techniky pro případnou léčbu jednotlivých kloubů a samotného kopyta.
  Celý cyklus těchto přednášek byl ukončen velmi zajímavým testem, který si mohli jednotlivý účastníci vyplnit a ověřit si své znalosti z přednášené tématiky.
  Vítězkou se s 100% body stala , která za odměnu získá okování celého koně od podkováře Zdenka Urbanience.

Vážený pane doktore.
  Jsem člověk, který asi zbytečně přemýšlí. Na Váš seminář jsem se chystal jak jsem mohl a cestou zpět se mi lecos  honilo hlavou. Ne co se nezdařilo. Sám asi víte kolik vzdělávacích seminářů absolvuji. Proto mi nezbývá než velmi hluboce smeknout nad připraveností akce samé a připraveností vašich frekventantů.
  Oba víme, že četnost praxe podkování koní daleko víc pozvedne jejich sebevědomí rozhodnost pro potřebné zákroky a zrychlí jejich práci. Ale už dnes se neobávám komunikace vašich frekventantů se zákazníky. To, že je ing Jurečka svědomitý a pečlivý jsem si všiml už před i v průběhu zkoušky.
   Rád konstatuji, že při jeho přednášce o anatomii jsem doslova seděl na prdeli. Všichni kdo přednášíme používáme hotové obrázky, ale takto si připravit celou presentaci je unikum. Nehledě na celkovou znalost a přednes. Věřím, že i jiní erudovaní by měli co dělat takto připravit své prezentace. Tím nesnižuji vaše ostatní frekventanty. Věřím, že pro přítomné to bylo dostatečnou ukázkou připravenosti po absolvování podkovářského vzdělání.
  Vyřiďte prosím všem velké poděkování a já za sebe mohu říci, že mi bylo velkou ctí se spolupodílet mou presentací. Pokud mne kdykoli včas oslovíte, rád vaše pozvání pokud to jen trochu bude časově možné bez rozpaků přijmu.

Přeji hezký den
Kysilka Karel

24. března 2018 proběhl v ZH Tlumačov seminář 
PŘÍPRAVA A PŘEDVEDENÍ KONÍ NA VYSÁVÁCH A PŘEHLDKÁCH KONÍ

    Celkem se zúčastnilo 30 lidí dle prezenční listiny, která bude zveřejněna na www.schkms. cz.
Hlavním tématem semináře byla teorie přípravy koně na jakoukoliv přehlídku, výstavu či veterinární předvedení koně. Dále teoretická příprava uzdění a předvedení koně v kroku, klusu a zootechnický postoj při zastavení před komisí. Druhá část se týkala praktických ukázek , čištění a stříhaní koní, jejich posouzení a správnost předvedení. Hlavním školitelem byl  Pavel Holešovský, který získal tyto znalosti teoretickou i odbornou přípravou v kurzech, které pořádal  Svaz ¨chovatelů českého teplokrevníka za účasti zahraničního školitele.  Dalším školitelem byl ing. Roman Klos, který se zabýval  chovatelskou stránkou posuzování koní.
    Celou tuto akci ve své garanci připravil Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska z.s., který také garantoval finanční zajištění a organizační přípravu celé akce měla na starost sekretář svazu.  Z hlediska teorie Pavel Holešovský velmi zdatně a praktickými ukázkami předvedl přípravu koně před předvedením. Zaměřil se hlavně na vyčištění koně, úpravu hřívy, ocasu a jednotlivých partií, které je nutno před předvedením upravit. Jedná s především o zakončení hřívy u kohoutku, rousy na končetinách, zaplétání hřívy a ocasu, samozřejmostí je úprava kopyt a jejich ošetření především důkladné mazání po celé ploše kopyta. Tyto detaily a jejich úprav mnohdy ovlivní celkové posouzení předvedeného koně. Další důležitou součástí je nauzdění , správná úprav lícnic, nánosníku, udidla a otěží.  Důležitá byla teoretická příprava vlastního předvedení, především držení otěží ve správné vzdálenosti od huby koně, využití druhé ruky pro úpravu pohybu koně. Jednoznačné otáčení koně od sebe a správné vykročení. Velmi důležitý je pomocník s bičem, který musí sledovat chody a temperament koně, aby dokázal pomocí biče zdokonalit pohyb a kvalitu předvedení koně. ÚKOLEM POMOCNÍKA SBIČEM je upoutat pozornost koně, zajistit jeho zootechnický postoj při hodnocení komisí, dále správný pohyb za koněm, správný sklon biče do výše hlezen koně  a správné přechody při otáčení koně. Při praktické ukázce byly vyčleněny tři družstva zhruba po deseti lidech,  kteří si připravovali koně po stránce čištění, uzdění a samotného předvedení. Zajištění provedení praktických ukázek nám velmi pomohl ředitel ZH Tlumačov pan ing. David Olejníček. Byl přítomen také po celou dobu teoretické přípravy a ocenil přípravu a teoretické znalosti, které předvedl pan Holešovský. Jednotlivé skupiny ve dvojicích předváděly připravené koně, ověřovali si teoretické znalosti při praktickém předvádění koní. Mnozí zjistili jaký je rozdíl v tom, o čem se jenom povídá a o praktickém předvedení.
    Byly předvedena různá plemena koní, koně z různým temperamentem a obtížností předvádění. Pro základ praxe a ukázky praxe posloužil vynikajícím způsobem plemenný hřebec ARISTO Z, který stojí na připouštěcí stanici pro odběr čerstvého semene v ZH Tlumačov.
Na závěr  asi v 17.00 hodin bylo provedeno stručné vyhodnocení celé akce. MVDr. František Horník poděkoval lektorům, řediteli ZH Tlumačov za ochotu a vstřícnost k této  akci, Jednotlivý účastníci tohoto semináře obdrželi účastnický list.
    Věříme, že tento seminář významně rozšířil znalosti a praxi zúčastněným a budeme se na ně moci obrátit při přehlídkách a při významné chovatelskévýstavě   Moravský šampionát v Olomouci v srpnu 3.-.5.srpna 2018.  Pro příští zimu chceme opět pokračovat v přípravě dalších teoretických  a praktických chovatelských seminářích.
“Důležité je vzdělávat se, a aktivně posuzovat !”

    Těmi slovy ukončili angličtí lektoři svoje poslední slova na dvoudenním odborném chovatelském semináři pro chovatele a posuzovatele v Ostravě, ve dnech 24. - 25.3.2018. První na Moravě, takto odborný seminář se zahraničními akreditovanými posuzovately původních britských plemen, uspořádali aktivní členové Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska, z.s.
     “Zájem o výstavy poníků a chov jako takový roste, je třeba vzdělávat naše domácí publikum z řad chovatelů a vystavovatelů” udal důvod hlavní organizátor Ruda Žimulák, proč se rozhodli tento náročný seminář uspořádat. Pozváni přednášet přijala akreditovaná posuzovatelka paní Barabara Taylor Evans (panel The Welsh Pony and Cob Society, UK) a pán Nigel Vale (The Shetland Pony Stud-Book Society a TGCA UK). Dvoudenní seminář byl zaměřen především na výstavnictví a posuzování.
    Sobota patřila velškým koním a speciálním výstavním třídám. Dopolední teoretická část byla obohacena velice zajímavým výkladem o standartech jednotlivých velškých sekcí, o častých nedostatcích. Dále o tom, jak by měl být na výstavu velšský kůň připraven. Celá přednáška byla velice energická. Byla vedena formou diskuze s posluchači. Padalo mnoho dotazů, na které Barbara odpovídala prakticky a otevřeně. Odpoledne byl čas na praktickou část, a to na šestiti velškých koní různých plemen, různého stáří. “Návod jak posuzovat neexistuje, musíte se věnovat detailům a výrazu” byla odpověď Barbary na dotaz, jak se na koně správně dívat a posuzovat. Součástí byla praktická část na posuzování speciální výstavní třídy Mladý vystavovatel, která se obzvlášť líbila mladým vystavovatelům.
    Nedělní část byla věnována plemenům Shetlandský pony a IC. Ráno se všichni účastníci opět sešli a posluchače přivítal pán Nigel Vale se slovy “Jsem rád, že Vám mohu předat několik zkušeností a obohatit Váš rozvoj v posuzování”  Začal popisem plemene, a hned poté se přešlo k hodnocení shetlandů na připravených fotografiích. Tato forma přednášky byla velice interaktivní a všichni účastníci se dotazovali k věci. Dále Nigel seznámil posluchače s podmínkami pro zápis na panel The Shetland Pony Stud-Book Society, UK, což není vůbec jednoduché a často se tito posuzovatelé vzdávají svého chovu, jelikož nelze zvládat chov a posuzování současně. Odpolední praktická část začala předvedením plemenného hřebce IC 1582 GHR Alant's Lion Heart, majitelky Jany Živníčkové z Hovězího. Hřebec se prvně pustil do jízdárny na volnost, aby se mohl předvést, a poté byl předveden na ruce. Od první chvíle od příchodu hřebce do jízdárny byl absolutní klid, všichni si užívali pohled na tohoto nádherného připraveného hřebce. Při praktickém posuzování se hřebec choval velice slušně, ochotně spolupracoval a jistě si užíval všech rozjasněných pohledů na něj.  Velice kladně byl ohodnocen Nigelem a s Barbarou se shodli, že je to kůň na světové úrovni. Dále probíhala praktická část na třech shetlandech, z toho jeden plemenný hřebec. Celá tato část byla velice diskutována až do nejmenších detailů. Nigel opět hovořil o svých zkušenostech, které prakticky předváděl na předvedených ponících. I přes to, že poníci měli ještě zimní srst a nebyly ve výstavní kondici, se shetlandi předvedli v plném nasazení.
    Seminář se chýlil ke konci a všichni posluchači se sešli k diskuzi. Hovořilo se ještě hodně dlouho, padalo několik dalších dotazů s praxe posuzování. Závěrem Barbara s Nigelem poděkovali za pozvání, za přátelské prostředí a hlavně za zájem vzdělávat se v této oblasti. Celý seminář byl uspořádán v areálu SDO Brontosauři v Ostravě pana Kohouta a paní Hornové, kterým patří největší díky za skvělé pohoštění a poskytnutí zázemí ve stále se skrášlujícím areálu. Nemalé poděkování patří Anně van Vuurenové za odborný překlad. Akci podpořily SCHSHP, ČSCHVK a ASCHK ČR.  Celý seminář podpořilo I slunečné počasí s jarním nádechem, tak že můžeme s jistotou říci, že seminář proběhl dobře, v přátelském duchu a zájmem posluchačů.
Text: Ruda Žimulák