Vážení chovatelé koní, sedláci, zemědělci a milovníci koní!
SCHKMS pracuje již od roku 1993. V jeho činnosti se odráží vývoj chovu koní po roce 1989. Nadšení pro chov koní, rozšíření počtu chovaných koní a nárůst chovatelů. Nelze opomenout rozšíření sportu a to nejen klasických parkurů, ale také westernový sport a dovoz westernových koní. Začíná se rozvíjet inseminace klisen, především zásluhou reprodukčního centra ing. Müllera v Mněticích. Také hřebčinec Tlumačov vylepšuje stav plemeníků pro naše chovatele, obzvláště teplokrevných koní.
Významnou úlohu sehrávají přehlídky a výstavy koní. Jednalo se především o oblastní spolkové výstavy. V oblasti Moravy a Slezska jsme registrovali 12 chovatelských spolků s celkovým počtem více než 500 členů. Hlavní chovatelskou výstavou byla naše společná zemědělská výstava na Moravě a to byl Přerov. Přerov se stal po dlouhá léta největší výstavou, vysloveně zemědělskou a chovatelskou na Moravě. Zde také došlo v roce 1995 k významnému ocenění moravských chovatelů a byl založen Svaz chovatelů moravského teplokrevníka. Moravský teplokrevník se stal genovým zdrojem původně chovaných plemen u nás a tento svaz získal status uznaného chovatelského sdružení od tehdejšího ministra zemědělství ing. Luxe. Začínají se postupně formovat odborné svazy. Jedním z nich je Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Došlo k velmi významným změnám, k využití kvalitních i zahraničních plemeníků, každoročně byly zapisovány výkonnostní zkoušky tříletých klisen. Genetika těchto koní se prověřovala v pravidelných soutěží mladých koní od 4 do 6ti let, tzv. Kriteria mladých koní. Došlo k významným změnám v zapisování hříbat a vůbec v evidenci koní v rámci Ústřední evidence Slatiňany. Vzhledem ke změnám, které probíhali již v podstatě delší době než 20 let, SCHKMS stále pracuje pro všechny chovatele v rámci Moravy a Slezska. Sdružuje odborné svazy, spolupracuje s nimi a zároveň sdružuje členy a chovatele všech plemen koní chovaných na Moravě. Spolupracuje se zemským hřebčincem Tlumačov, který zřídil inseminační centrum a rozesílá dávky čerstvého semene jak teplokrevných, tak chladnokrevných hřebců, nejen na Moravě, ale v rámci celé České Republiky. Chovatelé koní velmi dobře ví, že je nutné své koně předvést, ukázat a samozřejmě se také pochlubit svou chovatelskou prací. Proto se předsednictvo SCHKMS rozhodlo před třemi lety využít nádherný sportovní areál Lazce Olomouc na velkou chovatelskou výstavu všech plemen koní. Tuto výstavu jsme nazvali Moravský šampionát koní. Nejdůležitější je zde předvádění tříletých teplokrevných klisen zapsaných v ČT, dále tříleté chladnokrevné klisny všech tří plemen (Norik, Slezský norik, Českomoravský belgik). Velmi zajímavé je předvedení klisen s hříbaty, ať již teplokrevných, tak chladnokrevných. V posledních letech došlo k neuvěřitelnému rozvoji nejen chovu, ale i sportu poníků. Olomouc bude již potřetí hodnotit poníky všech kategorií. Jednotlivá plemena poníků hodnotí i zahraniční rozhodčí. Je zde vidět obrovský zájem a lásku dětí ke koním. Co je pro nás velmi významné je, že do tohoto chovatelství a sportu jsou vtaženi nejen rodiče, ale i rodinní příslušníci, včetně dědečků a babiček. Sobota 4. srpna se v Olomouci stane již potřetí významným chovatelským svátkem koní na Moravě.  V Olomouci bude předvedeno více než 150 koní. Také zemědělcům nabízíme prezentaci svých produktů, výstavu strojů a prodej ze dvora. Věříme, že letošní 3. Moravská výstava a šampionát nabídne chovatelům možnost prezentace svého chovu, návštěvníkům krásné zážitky a zemědělcům účast na této výstavě. Také bych chtěl požádat, dle možností, o sponzorské přispění na tuto významnou chovatelskou akci.
Jménem předsednictva SCHKMS Vás všechny srdečně zvu na tuto výstavu.

MVDr. František Horník
předseda SCHKMS

 
    Moravský šampionát tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen a výstava koní proběhl od 3.- 5. srpna 2018 v jezdeckém areálu v Olomouci. Areál ESC Olomouc Lazce podtrhuje význam a kvalitu této výstavy. Pro mnohé chovatele se účast stává svátkem pro své koně. Ustájení koní, voda, krmení je samozřejmostí tohoto areálu.
    Pro nás organizátory je důležitá vstřícnost personálu, zvláště vedoucí paní Michálkové, která nám vychází ve všem vstříc.
Za chovatele je nutné zdůraznit připravenost koní, jejich úprava a u mnohých i viditelná příprava na výstavu. Jistě mnozí chovatelé ocenili, že jejich klisny předvedli připravení předvaděči. Kolbiště bylo připraveno včetně ozdoby květinami. V pátek v odpoledních hodinách proběhlo hodnocení teplokrevných i chladnokrevných koní na obou kolbištích. Na hlavním kolbišti byly hodnoceny tříleté teplokrevné klisny a klisny s hříbaty. V komisi pracovali ing. Roman Klos, ing. Leopold Mamica, dr. Josef Lysák a pan František Srnec.
    Kolekce tříletých klisen byla poměrně vyrovnaná, i když si myslím, že bude nutné v radách plemenných knih řešit parametry exteriéru a konstituce klisen. Hříbata, obzvlášť hřebečci byli velmi korektní a bylo velmi těžké určit pořadí. I klisničky byly ukázkou využití kvalitních plemeníků a velmi dobrých matek. Všechna hříbata se vyznačovala lehkostí pohybu, poměrně dlouhým krkem a dobrými postoji končetin. Na pracovišti, to je druhé kolbiště proběhlo hodnocení tříletých chladnokrevných klisen ČMB, SN a N. V komisi pracovali Ing, MiroslavTotušek, Josef Andrle, Januš David, Ivan Petrtýl a Mojmír Kubíček
    Kolekce ČMB měla 5 klisen, byla velmi vyrovnaná a dá se říci vyspělá. Velmi dobrá kondice, kterou se.vyznačují všechny klisny se dostává částečně k hodnocení jako obézní koně.
    Klisny SN jako kolekce působí vyrovnaným exteriérem a hlavně kvalitou chodů. Je zde vidět, že klisny, které již pracují a jsou již zapřahány se pohybují výrazně lépe než ty, které zatím nepracují.
    Hříbata ČMB byla narostená, je vidět kvalitní krmení matek a většina se již učí chodit na úvazu s matkou. Zase chci upozornit až na příliš dobrou kondici, která vede k problémům s klouby. Hříbata SN byla velmi korektní,  především v postojích a měla velmi dobrý pohyb.
    Záhájení výstavy předsedou svazu a ocenění významných chovatelů. Celý program moderovali teplokrevné koně ing. Roman Klos a chladnokrevné koně Viktor Chytílek. Oceněni byli Jan Bliznák, Marie Urbanová, Mirek Vaníček in memoriam, Antonín Pospíšilik. Zdůrazňovat význam tohoto způsobu zveřejnění chovatelské práce, zvláště těm, co se účastní, je zbytečné. Přesto chci apelovat především na ty, kteří si myslí, že je to zbytečné, aby se příště zapojili do této důležité chovatelské akce. Chceme, a také to tak děláme, před sezónou předvést hřebce a na výstavě vidět výsledky svého rozhodnutí. Chovatelé zde mají možnost využít odborné komise pro zjištění problémů ve svém chovu. Samozřejmě nemůže být každý vítěz, ale tak už to v tom těžkém chovatelském rozhodnutí chodí.
    Koncem měsíce srpna proběhne celostátní výstava teplokrevných a chladnokrevných koní na závodišti Pardubice. Bude to finále tříletých klisen a klisen s hříbaty z celé republiky, jak teplokrevných, tak chladnokrevných. Tyto velké chovatelské výstavy jsme schopni organizovat a uskutečnit jen díky dotacím a samozřejmě i sponzorům. Doufám, že i při této naší výstavě byli chovatelé spokojeni. Ať již finančním, nebo věcnými cenami.

Přeji Vám všem chovatelům hodně zdraví a síly do další chovatelské práce.
III. MORAVSKÝ ŠAMPIONÁT TŘÍLETÝCH TEPLOKREVNÝCH A CHLADNOKREVNÝCH KLISEN A VÝSTAVA KONÍ
FOTOGALERIE 1
FOTOGALERIE 2
Ornesca šampionka tříletých teplokrevných klisen
Heriet šampionka tříletých chladnokrevných klisen plemene ČMB
Ulita šampionka tříletých chladnokrevných klisen plemene SN
MORAVSKÉ PONY VÝSTAVY 2018
OLOMOUC & POLANKA

Nejen moravské chovatele původních britských plemen jsme letos mohli vidět ve výstavních kruzích, a to na dvou významných akcích pořádanými aktvními členy Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska, sekce Moravský Pony Club. První významnou akcí byla II. Výstava původních britských plemen, která se konala dne 4.8.2018 v moderním areálu ESC Olomouci - Lazcích v rámci chovatelského dne koní, druhá významná a tradiční výstava proběhla 1.9.2018 v Polance nad Odrou. O obě tyto akce projevili chovatelé zájem i z důvodu účast zahraničních posuzovatelů. V Olomouci se veliké účast pony těšily Anita a Marc Aertsovi - Voermanhof stud z Belgie a v Polance se mohli chovatelé předvést před fenomenální britskou posuzovatelkou Annou Abrahal. Tato spolupráce přinesla chovatelům, vystavovatelům, ale i organizátorům nemalé zkušenost a jsou cennými informacemi do dalších aktvit. Ne vše co slýcháváme od českých posuzovatelů je vždy tak, jak to bývá na zahraničních výstavách běžné. Jak v Olomouci, tak v Polance panovala díky posuzovatelům uvolněná atmosféra a je třeba říci, že jejich rady si vzali vystavovatelé hned k srdci.
      
OLOMOUC

Olomoucká „show“ startovala již od brzkého rána, jelikož součást této akce byl i centrální svod klisen a hodnocení valachů shetlandského ponyho, kterého se účastnilo 11 shetlandů (10 klisen, 1 valach). Komise pracovala ve složení L. Procházka, R. Marková a M. Nováková. Je třeba pochválit všechny zůčastněné za připravenost. Nejlépe hodnocenou klisnou se stala klisna Hillande Sara majitelky Vladimíry Kyselé, která získala hodnocení 8,63.  V průběhu chovatelské výstavy na ruce probíhal i svod klisen welsh pony pod komisí L. Procházkou a R. Šestákovou. Nahlášených bylo 14 klisen.
Chovatelé tyto svody uvítali a dle čísel to bylo i vidět. Ve dvou výstavních kruzích mohli diváci vidět shetlandské pony, velšská plemena a irské coby. Celkem se předvedlo na 60 zvířat. V 9:15 tak byla zahájena výstava ve dvou výstavních kruzích. Ve výstavním kruhu A byly hodnoceni shetlandi českou posuzovatelkou paní Ing. Milenou Novákovou a ve výstavním kruhu B probíhaly velšská plemena sekcí A, B pod zahraničními posuzovateli.  V krátké pauze se oba výstavní kruhy sloučily a tak se mohly dobře předvést pony sekce C a D, WPBr a IC. Jednotlivé kategorie byly rozděleny na hříbata pod matkou, jednoletý pony, dvouletý pony, tříleté klisny, čtyřleté a starší klisny, třílet hřebci, čtyřlet hřebci, třída valachů. Dobré ohodnocení v obou kruzích získala hříbata pod matkou, u shetlandů hřebeček Unity Meteor (po Modráček of Kadov z Unity Domino) chovatelky i majitelky Jany Ondřejové a velš sekce A hřebeček Eyrill Gillian (po Friars Golden Mark po Limetre Silver Stone) chovatelky i majitelky Natálie Havlíčkové. Nejvíce obsazenými kategoriemi byly čtyřleté a starší klisny, a to jak u shetlandů, tak u velšů. Nejlepší shetland klisnou čtyřletou a starší se stala Geppy v.Stal´t Hulpgat (po Yankee v.Stal Ankeveen po Ody v.Sta´l Hulpgat) z Farmy Sýkorův Mlýn s.r.o., v kategorii WMP čtyřleté a starší klisny zvítězila klisna Trawel Riana (po Trawel Rival z Trawel Ria) chovatele pana Blažka, majitelky paní Lindy Říkovské. Celkovým šampionem shetlandské kategorie se stal importovaný švédský plemenný hřebec 1993 Calimero of Jaboruder (po Talisman of Jaboruder z Veerle v.d. Pas) majitelky paní Hanzlík P. Kubalové, vicešampionem se stal již zmíněný shetland hřebeček pod matkou Unity Meteor paní jany Ondřejové. Zajímavá byla kategorie WMP hřebců, kde jsme mohli vidět tři hřebce - Calamity Zuriel Casanova, Taraco Galliano a Friars Mister Fox. Vítězem se stal dobře předvedený hřebec 1993 Calamity Zuriel Casanova (po Trefynys Casanova po Lustoord Zita) českého chovu chovatelky Kláry Novotné, majitelky Žanety Lodziánové z Českého Těšína. Pěkně obsazenou kategorií byla i sekce B, klisny čtyřleté a starší, kde nejlépe hodnocená byla Domashow (CZ) Maybelle (po 920 Bonsay z Bohemian (CZ) Marilin) chovatelky i majitelky Mgr. Jitky Bednářové Smíškové, z Hřebčína Domasov. Méně početně byly obsazené sekce C a D. V obou kategoriích se umístl odchov ze Stáje Vazan paní Mudr. Mahuleny Richterové, a to vítězka sekce C roční klisna Vazan Honney Bee (po Nebo Luka z Nebo Honey Suckle) a v sekci D čtyřletá klisna Vazan Donna Prudence (po Davis Carlo z Menai Primadonna).V kategorii IC se nám bohužel představily pouze dvě klisny, a to Lilli Grey a Dromalga Becky II. Vítězkou se tak stala tříletá klisna Lilly Grey (po Bayron z Funny ze sedmi dvorů) chovatelky Kamily Vidlákové a majitele Martna Kudeláska.  Celkovým Supreme šampionem výstavy se stal WMP plemenný hřebec 1993 Calamity Zuriel Casanova a Reserve supreme šampionkou se stala Vazan Honney Bee.  Po obědové pauze proběhlo 3. kolo Moravského Show Pony Šampionátu ve speciálních výstavních třídách, které byly velmi dobře obsazeny. Již podruhé byla vyhlášena Cena SCHKMS pro nejlepšího mladého vystavovatele, kterou získala Iva Lacková s klisnou WPB Jamela Jazz z JK Staje Kennbery.  Olomoucká „show“ byla dobře hodnocena nejen diváky a účastníky, ale hlavně samotnými posuzovateli. Kladně hodnotli především dobrou kvalitu vystavovaných zvířat a celkovou připravenost. Poděkování patří týmu SCHKMS a MPC a chovatelským svazům SCHSHP a ČSCHVK za podporu.
Foto: Klára Brůnová
Šampion shp 1939 Calimero of Jaboruder
Hříbě pod matkou, hřebeček Unity Meteor
Roční hřebeček WMP Eyrill Gillian
Nejlepší 4-letá a starší WMP Trawel Riana
Supreme šampion 1993 Calamity Zuriel Casanova a Reserve Vazan Honney Bee s posuzovateli
Nejlepší mladá vystavovatelka Iva Lacková, cenu za SCHKMS předal Rudolf Žimulák
Vítězka IC Lilly Grey