Vážení chovatelé koní, sedláci, zemědělci a milovníci koní!
SCHKMS pracuje již od roku 1993. V jeho činnosti se odráží vývoj chovu koní po roce 1989. Nadšení pro chov koní, rozšíření počtu chovaných koní a nárůst chovatelů. Nelze opomenout rozšíření sportu a to nejen klasických parkurů, ale také westernový sport a dovoz westernových koní. Začíná se rozvíjet inseminace klisen, především zásluhou reprodukčního centra ing. Müllera v Mněticích. Také hřebčinec Tlumačov vylepšuje stav plemeníků pro naše chovatele, obzvláště teplokrevných koní.
Významnou úlohu sehrávají přehlídky a výstavy koní. Jednalo se především o oblastní spolkové výstavy. V oblasti Moravy a Slezska jsme registrovali 12 chovatelských spolků s celkovým počtem více než 500 členů. Hlavní chovatelskou výstavou byla naše společná zemědělská výstava na Moravě a to byl Přerov. Přerov se stal po dlouhá léta největší výstavou, vysloveně zemědělskou a chovatelskou na Moravě. Zde také došlo v roce 1995 k významnému ocenění moravských chovatelů a byl založen Svaz chovatelů moravského teplokrevníka. Moravský teplokrevník se stal genovým zdrojem původně chovaných plemen u nás a tento svaz získal status uznaného chovatelského sdružení od tehdejšího ministra zemědělství ing. Luxe. Začínají se postupně formovat odborné svazy. Jedním z nich je Svaz chovatelů českého teplokrevníka. Došlo k velmi významným změnám, k využití kvalitních i zahraničních plemeníků, každoročně byly zapisovány výkonnostní zkoušky tříletých klisen. Genetika těchto koní se prověřovala v pravidelných soutěží mladých koní od 4 do 6ti let, tzv. Kriteria mladých koní. Došlo k významným změnám v zapisování hříbat a vůbec v evidenci koní v rámci Ústřední evidence Slatiňany. Vzhledem ke změnám, které probíhali již v podstatě delší době než 20 let, SCHKMS stále pracuje pro všechny chovatele v rámci Moravy a Slezska. Sdružuje odborné svazy, spolupracuje s nimi a zároveň sdružuje členy a chovatele všech plemen koní chovaných na Moravě. Spolupracuje se zemským hřebčincem Tlumačov, který zřídil inseminační centrum a rozesílá dávky čerstvého semene jak teplokrevných, tak chladnokrevných hřebců, nejen na Moravě, ale v rámci celé České Republiky. Chovatelé koní velmi dobře ví, že je nutné své koně předvést, ukázat a samozřejmě se také pochlubit svou chovatelskou prací. Proto se předsednictvo SCHKMS rozhodlo před třemi lety využít nádherný sportovní areál Lazce Olomouc na velkou chovatelskou výstavu všech plemen koní. Tuto výstavu jsme nazvali Moravský šampionát koní. Nejdůležitější je zde předvádění tříletých teplokrevných klisen zapsaných v ČT, dále tříleté chladnokrevné klisny všech tří plemen (Norik, Slezský norik, Českomoravský belgik). Velmi zajímavé je předvedení klisen s hříbaty, ať již teplokrevných, tak chladnokrevných. V posledních letech došlo k neuvěřitelnému rozvoji nejen chovu, ale i sportu poníků. Olomouc bude již potřetí hodnotit poníky všech kategorií. Jednotlivá plemena poníků hodnotí i zahraniční rozhodčí. Je zde vidět obrovský zájem a lásku dětí ke koním. Co je pro nás velmi významné je, že do tohoto chovatelství a sportu jsou vtaženi nejen rodiče, ale i rodinní příslušníci, včetně dědečků a babiček. Sobota 4. srpna se v Olomouci stane již potřetí významným chovatelským svátkem koní na Moravě.  V Olomouci bude předvedeno více než 150 koní. Také zemědělcům nabízíme prezentaci svých produktů, výstavu strojů a prodej ze dvora. Věříme, že letošní 3. Moravská výstava a šampionát nabídne chovatelům možnost prezentace svého chovu, návštěvníkům krásné zážitky a zemědělcům účast na této výstavě. Také bych chtěl požádat, dle možností, o sponzorské přispění na tuto významnou chovatelskou akci.
Jménem předsednictva SCHKMS Vás všechny srdečně zvu na tuto výstavu.

MVDr. František Horník
předseda SCHKMS