WYSIWYG Web Builder
PROGRAM
Sobota 5.Srpna 2023  -  HLAVNÍ KOLBIŠTĚ
  7.00  -  8.30  veterinární přejímka, evidence chovatelů
  8.45              koordinační schůzka
 
    9.00            Zahájení výstavy  úvodní slovo předsedy SCHKMS
    9.10            Předvedení plemenných chladnokrevných hřebců
    9.20           Šampionát 3-letých chladnokrevných klisen ČMB   předvedení
    9.50           Šampionát 3-letých chladnokrevných klisen SN  předvedení
  10.20           Předvedení plemenných teplokrevných hřebců
  10.30           Šampionát 3-letých teplokrevných  klisen   předvedení
  11.15           Šampionát 3-letých chladnokrevných klisen ČMB  vyhodnocení + vítězná kolekce
  11.35           Šampionát 3-letých chladnokrevných klisen SN vyhodnocení + vítězné kolekce
: 11.55           Šampionát 3-letých teplokrevných  klisen vyhodnocení + vítězná kolekce
  12.15           Šampionát chladnokrevné klisny s hříbaty ČMB předvedení 
  12.45           Šampionát chladnokrevné klisny s hříbaty SN předvedení
  13.15           Šampionát teplokrevné klisny s hříbaty - hřebečci  - předvedení
  13.45           Šampionát teplokrevné klisny s hříbaty -  klisničky - předvedení
  14.15           Šampionát chladnokrevné klisny s hříbaty ČMB  vyhodnocení + vítězná kolekce
  14.35           Šampionát chladnokrevné klisny s hříbaty SN vyhodnocení + vítězná kolekce
  14.55           Šampionát teplokrevné klisny s hříbaty - hřebečci  vyhodnocení + vítězná kolekce
  15.15           Šampionát teplokrevné klisny s hříbaty -  klisničky vyhodnocení + vítězná kolekce
  15.35          Závěr výstavy


Sobota 5.srpna 2023 - OPRACOVIŠTĚ
od 9.00   International welsh pony show