SVAZ CHOVATELŮ KONÍ MORAVY A SLEZSKA z.s.

  SCHKMS patří do skupiny chovatelských svazů sdružených pod ASCHK ČR a jeho členskou základnu tvoří především chovatelé, majitelé, jezdci a příznivci koní na území Moravy a Slezska. Jeho dlouholetým předsedou je MVDr. František Horník, který je sám úspěšným chovatelem a výkonným funkcionářem svazu. Mezi hlavní úkoly SCHKMS patří podpora chovu koní všech plemen a jejich využití v jezdeckém i vozatajském sportu na všech úrovních, pořádání různých vzdělávacích akcí, chovatelských přehlídek a výstav.
Součástí SCHKMS jsou menší chovatelské spolky: Holešov, Valašsko, a Nový Jičín, momentálně je také SCHKMS nápomocen při založení chovatelského spolku Ostravsko. SCHKMS zaštiťuje oblastní výstavy, které probíhají v Žilině u Nového Jičína, v Prostřední Bečvě na Valašsku a nově také v Polance nad Odrou.
  Podílí se na pořádání soutěží pro chladnokrevné koně, které mají v této oblasti velkou tradici a nemalé úsilí věnuje propagaci a popularizaci koní v této oblasti. V posledních letech došlo rovněž k obnovení spolupráce se ZH Tlumačov, kde se SCHKMS podílí na přípravě tradičních chovatelských dnů.
V současné době má SCHKMS více než 100 členů a rád ve svých řadách přivítá jak nové chovatele pony a koní všech plemen, tak všechny ostatní milovníky pony a koní.
DOPIS PŘEDSEDY SHKMS Z.S.

REAKCE NA CHOVATELSKÝ DEN V TLUMAČOVĚ 1. 7. 2017


Vážený pane řediteli,
     nelze to nazvat jinak než, že slavné tlumačovské dny se vracejí.
    Jen málokdy se stane, že během týdne lze zažít tak nádherné jezdecké a chovatelské zážitky. Vítězství Aleše Opatrného v Olomouci a  ve stoje tleskající kotel lidí. A dnes po dlouhých letech vidět v Tlumačově neuvěřitelné tribuny.
    Ty jsou plné lidí, chovatelů milovníků koní a sportovců.. Vzorná příprava koní, komentáře chovatelské přehlídky, velmi pěkný doprovodný program.
    Za tyto krásné zážitky a plno dojmů Vám chci poděkovat a všem pracovníkům ZH Tlumačov a jménem chovatelů koní Moravy a Slezska vyslovit přání v další spolupráci. Těším se na  setkání v Olomouci.

S pozdravem
MVDr. František Horník
Předseda SCHKMS z.s.
Vážení chovatelé, zdravím Vás jménem Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska z.s.

Chci se s Vámi podělit o pocity letošního dění ve SCHKMS a vůbec chovu a sportu koní.
Moravský svaz pořádal kromě spolkových akcí již 2. Moravský šampionát a Výstavu koní v Olomouci. Je to opravdu velká chovatelská akce, jíž je zcela naplněn olomoucký jezdecký areál v Lazcích.
Chci zde zdůraznit, že je to ukázka chovatelů různých plemen od poníků po chladnokrevné koně. Důraz samozřejmě klademe na 3 - leté klisny jejich hodnocení a postup do celorepublikového finále tříletých.
Vzhledem k počtu narozených hříbat daného tříletého ročníku jsou zde kvalitní kolekce tříletých koní   ČT, MT tak i chladnokrevné ČMB, N i SN.
Poníci a jejich hodnocení zajišťují i mezinárodní rozhodčí a v mnohém si v jejich organizaci můžeme vzít příklad.
Co nás jako chovatele těší, je přehlídka hříbat. Je opravdu, na co se dívat. Že divák musí mít i zpestření o  ukázky naučené s koňmi ať sportovní či zábavné se stává nutností chovatelských akcí.
Stále více si uvědomujeme, že takovéto akce je nutné řešit na vysoké profesionální úrovni s materiálním i finančním zabezpečením.
Dobrá spolupráce s konkrétními činovníky svazů, kteří zajišťují proškolené vodiče koní, hlasatelé se znalostmi chovu a předváděných koní. Odborní posuzovatelé jednotlivých plemen koní s nestranným názorem  a vysokou odborností.  Disciplinovaní chovatelé, kteří rádi předvedou své mladé klisny a hříbata.
Klesá ochota chovatelů se zúčastňovat těchto odborných přehlídek, i když  mají příspěvky na dopravu, zajištěné boxy zdarma a příspěvek na stravu.
Svaz se snaží v zimním období zajistit přípravu předvaděčů koní, kteří se budou účastnitvýstav a  odborně předvedou koně na výstavě. Dále chceme řešit školení pro posuzování koní, přípravu mladých lidí do RPK a jejich zapojení do chovatelské práce.
Velmi mě mrzí situace vzniklá v našem největším svazu ČT. Stále více řešíme věci velkou arogancí, neschopností dohody a čím dál většími rozdíly na chovatelskou práci. Peníze se staly záminkou k neustálému rozdělování a vzájemnému osočování, kdysi kamarádů v chovu. Je nutné si začít vážit těch, co chtějí pracovat a odvádí nezištně tolik práce ve prospěch především koní  a chovatelů.
Nemáme nebo nevytváříme příliš možností pro ty, kteří jsou ochotni pro svaz a chov koní pracovat. Musíme dát možnost mladým chovatelům a spíše je učit než poučovat ve smyslu, který pro ně není někdy pochopitelný a mnohdy není ani motivační. 
Vzhledem k současné situaci si možní mnozí chovatelé uvědomí, co vše bylo dosaženo a na druhou stranu zlikvidováno neschopností dohody. Je na chovatelích, a to si také musí vedoucí činitelé svazu uvědomit, že rozhodující v takovéto situaci jsou chovatelé, a je nutno respektovat jejich názory.
SCHKMS nabízí možnost všemchovatelům využít tento svaz k organizačnímu zajištění (členství) a vedení všech plemen koní včetně ČT. Dobrou spolupráci jsme schopni vyřešit s podporou ASČR i dotační problémy.
Je nutné, co nejdříve připravit termíny akcí  a jejich zajištění. V naší moravské oblasti se nám velmi osvědčila spolupráce se ZH Tlumačov. Vstřícnost a  dohoda je vždy rozhodující pro zdárný průběh chovatelských akcí.
Také je pro nás velmi důležitá spolupráce s pracovišti Ministerstva zemědělství ČR a výzkumného ústavu v Uhřiněvsi.
Chtěli bychom znát názory chovatelů a jejich zapojení do práce svazu. 
Přeji všem chovatelům, sportovcům a milovníkům koní vše nejlepší v roce 2018 a věřím ve vyřešení stávajících problémů ve prospěch českých chovatelů.

Za SCHKMS z.s.
Předseda svazu
MVDr. František Horník
Výzva SCHKMS pro chovatele, kteří nejsou spokojení se současnou situací v SCHČT.

Ti, kteří nejsou se současnou situací spokojeni, nechť podepíší přiložený dokument a zašlou naskenovaný emailem na info@aschk.czHYPERLINK "mailto:info@aschk.cz" , případně poštou na adresu ASCHK ČR v Písku

V
ýzva členů SCHČT , chovatelů a přátel ČT
  Členové SCHČT, chovatelé a přátelé ČT vyzývají všechny orgány činné a zodpovědné za vedení plemenné knihy ČT k respektování naší výzvy.
Požadujeme aby vedením plemenné knihy ČT byla opětovně pověřena ASCHK ČR, tak jak tomu bylo v minulosti a nikdy nedošlo k situaci, kdy chovatelům tohoto nejpočetnějšího teplokrevného plemene nebyly vyplaceny dotace, tak jak se to stalo chovatelům ČT za rok 2017 a zřejmě i stane za rok 2018.
  Chceme aby UCHS  (uznaným chovatelským sdružením) plemenné knihy ČT byla ASCHK ČR a ne žádný spekulativně vznikající spolek, či  jiná organizace, přičemž mi chovatelé chceme nadále chovat plemeno český teplokrevník.
  Nechceme již žádné dohady, napadání , urážení, kastování a jiné nechutnosti, kterých jsme byli mnohdy nuceni přihlížet, či je poslouchat, nebo číst,  jelikož nám jde pouze o chov a  úspěšnou budoucnost našeho plemene, které nadále chceme chovat a jedinou organizací, které věříme je ASCHK ČR, která zaštiťuje 11 plemenných knih, kde problémy tohoto rázu nikdy nevznikly.
  Doufáme, že úředníci Mze ČR,Prezidium  ASCHK ČR, ČPI(české plemenářské inspekce), ÚEK( ústřední evidence koní) a předsednictvo SCHČT případně ti kteří se cítí být předsednictvem SCHČT pochopí naší situaci v které nás zajímá pouze chov našeho plemene!
  Věříme, že slovo chovatelů tohoto krásného hospodářského zvířete bude mít náležitou váhu u kompetentních orgánů a především úředníků z Mze ČR při udělování vedení UCHS PK ČT (uznaného chovatelského sdružení plemenné knihy český teplokrevník).
Toto vše stvrzujeme svými jmény a podpisy( případně i adresami).
VÝZVA ČLENŮ SVAZU CHOVATELŮ KONÍ MORAVY A SLEZSKA z.s.
projednána na VH SCHKMS z.s  28.března 2018 v ZH Tlumačově

Valná hromada dala do svého usnesení, že bude podporovat jednání předsednictva Asociace ČR ve vztahu ke Svazu chovatelů českého teplokrevník. Považuje za důležité zachování plemene český teplokrevník, možnost zápisu chovatelů svých klisen do plemenné knihy českého teplokrevníka a vyzývá členy předsednictva českého teplokrevníka, aby ve spolupráci s asociací a jednáním Ministerstva zemědělství ČR případně moravským svazem připravil a zajistil chovatelské akce, a to především celostátní přehlídku tříletých klisen a dále klisen s hříbaty. Moravský svaz nabízí provést tuto akci v termínu konání 3. ročníku Moravského šampionátu v jezdeckém areálu ESC Olomouc Lazce. Pokud se podaří zajistit financování a chovatelé přispějí na tento chovatelský svátek , věřím , že i za této složité situace jsme schopni tuto významnou akci v rámci celé republiky uspořádat.

Za SCHKMS z.s
Předseda  MVDr. František Horník