MORAVSKÝ ŠAMPIONÁT A VÝSTAVA KONÍ Olomouc 2020

Teplokrevné tříleté klisny a teplokrevné klisny s hříbaty
V. moravský šampionát tříletých teplokrevných  a chladnokrevných klisen a  výstava koní Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska v Olomouci konané dne 7.a 8. srpna je již historií. Celkem se zúčastnilo 14 tříletých klisen českého teplokrevníka a 11 hříbat českého teplokrevníka. Dále 11 klisen slezského norika a 11 hříbat slezského norika. Tříletých klisen ČMB bylo 8 a 7 hříbat. Dále zde bylo více než  50 poníků, kteří soutěžili ve svých kategoriích.
Úvodem musím říct, že úspěch každé výstavy závisí na organizaci a přípravě. A také z velké míry na disciplinovanosti chovatelů. V tomto případě chci pochválit chovatele chladnokrevných koní a na druhou stranu pokárat chovatele českého teplokrevníka, kteří bez omluvy nepřijeli, přestože byli přihlášeni. S tímto ovšem počítáme a je jistě na chovatelích zamyslet se nad neúctou k pořadatelům a jejich úsilí pro zdárný průběh výstavy. Zkusme se zamyslet nad účelem takovýchto chovatelských akcí.
Jak vždy zdůrazňuji, že se jako chovatel chci pochlubit svým odchovem a kvalitou svého chovu.
Mám možnost porovnání klisen stejného stáří se zaměřením na exteriér, původ, navázání hřebce jako zlepšovatele a můžu zhodnotit pohyb jednotlivých klisen.
Mám možnost využít posouzení komise a chování tříletých klisen při předvádění, což odráží jejich charakter.
Mnozí chovatelé využijí možnosti vzájemného kontaktu a případný prodej a nabídku těchto svých klisen.
Hříbata jsou vždy oživením výstavy. Kolekce klisniček a hřebečků českéhé teplokrevníka byla velmi početná a chovatelsky vyspělá. Právě na hříbatech můžeme zhodnotit využití prověřených plemeníků, vidět u nich pokrok v chovu. Zde se naskýtá chovatelům vidět cíl šlechtění a posouzení jak exteriérových tak charakterových vlastností a pohybu hříbat. Chovatelé mohou využít možností kontaktů, případně zakoupení těchto kvalitních hříbat. Zároveń je to také výzva pro zemský hřebčinec Tlumačov využít některých kvalitních hřebečků k nákupu do svých hříbáren pro případné pozdější zkvalitnění hřebců v zemském chovu.
Kolekce tříletých klisen českého teplokrevníka byla chovatelsky velmi dobře připravena. Je již samozřejmostí upravená a zapletená hříva, správně provedená korektura a namazání kopyt a vyleštěné uzdění. Co se týká původu, přece se jen objevuje více klisen po stejném otci. Velmi kvalitně se prosazuje hannoverský hřebec 5181 Quaid. Dále se tradičně v původech objevuje 2997 Aristo Z, 2225 Cola, 2227 Monaco a 1944 Falkence, který již v současné době není hřebcem. Velmi korektní jsou klisny po hřebci 5171 Lord Weigard. Klisny se prosazovaly velmi dobrou linií hřbetu. Určitým problémem jsou kopyta, případně postoje. Naopak pohyb a schopnost vykročení byla zcela u některých klisen viditelná a bylo jasné, že hřebec zde působí jako zlepšovatel.
Výstava byla zahájena předvedením chladnokrevných  plemenných hřebců, kteří byli zapřaženi v kočárech a přivezli představitele výstavy.  MVDr.Horník  a  ing.Olejeníček ředitel ZH Tlumačov zahájili a otevřeli výstavu. Tradičně byli oceněni významní chovatelé na Moravě - Radim Kalíšek, Zdeněk Babor, ing. Leopold Jelínek, ing. Karel Růžička a pan Jaromír Dostál.

Výstava pokračovala předvedením plemenných hřebců českého teplokrevníka. Plemenný hřebec 2686 Ares RVP je chovu pana Josefa Holáška ze Sedlnice v majetku Petry Vitáskové  z Bruzovic. Představuje na Moravě prvého syna v chovu dnes již legendárního Arista Z. Matka Arese klisna 69/709 Verisa dala před Aresem i syna plemeného hřebce 1944 Falkence po Federweisser.
Chovatelsky představuje Ares požadovanou koncepci zušlechťovaní našeho teplokrevného chovu importovanými plemeníky z vyspělých chovatelských svazů připářením na výkonné původní úspěšné rodiny.
Aristova rodná plemenná kniha hřebčína Zangrsheide pana Melchiora je zárukou vysoké výkonnosti, kterou ostatně Aristo Z potvrdil na našich kolbištích v sedle s Jiřím Hruškou. Původově se jedná o příslušníka linie  Alme Z (SF) se silným vlivem hannoverského plemene. Silný vliv hannoverána najdeme i u matky Arese RVP klisny Verisy. Její otec Faraday děd Lopez byli originální importy z hannoverské plemenné knihy. Třetí otec v sestupné řadě albertovský pepiniér Duellano I byl synem hanoverána Duellano. A aby toho nebylo málo, tak zakladatelka této úspěšné albertovsko-pohořelické rodiny byla hannoverská klisna 120 Valuta po Schwang.

Druhý předváděný hřebec 2854 Grand Step Koláček chovu pana Radovana Koláčka, v majetku hřebčince Tlumačov představuje ve svém původu hannoversko trakénskou koncepci chovu na níž byly postaveny základy hannoverského chovu a v nedávné minulosti i chovu hřebčína Albertovec.
Otec předváděného hřebce Shockemöhleho Grand Step byl synem hannoverské legendy Grannuse z matky po vysoce úspěšném ve sportu i v chovu hřebci Lungau. Byl jeden z prvních dovozů do hřebčince v Tlumačově. Zapůjčený na dvě připouštěcí sezony. V našem chovu zanechal dva syny, 71 dcer a výkonnostně dosáhli jeho potomci na ST v drezůře a ve skákání.
Matka předváděného hřebce Grand Stepa Koláčka byla albertovská trakénka Venezia po Quoniam II z   Venezuely importované z hřebčína S.M.Kirova. Klisna Venezuela, dcera plnokrevníka Singapur dala do chovu i vlastního bratra Venezie pepiniera Quniama III, championa republiky v produkci skokových koní. 
Výsledky teplokrevných klisen  + klisny s hříbaty
Dvacet dva tříletých klisen uvedených v katalogu bylo po 16 otcích. Do elitní desítky umístěných a vybraných pro republikové finále se vešly dcery osmi z nich. Na prvém místě byla klisna chovu i majetku pana Radima Vitáska klisna Quia Ferrata dcera hannoverského Quaida  z původově novojičínské klisny 67/661 Francesca po Gottward dále Radegast, Lowenmut, z rodiny  TT skokanky Fenomy a dnes úspěšné Feminy. V Německu vysoce ceněný Quaid měl v elitní desítce ještě jednu dceru. O další místa se podělily dcery Coly, Canturina, Monaca, Falkenceho, Lord Weingarda, Heartreaka ZH a na devátém a desátém místě umístěné klisničky po Clin D´or.  

V kategorii hříbat pod klisnami se představilo 10 klisniček a 7 hřebečků po 11 otcích. Nejvíce potomků měl Aristo Z celkem 4 v obou kategoriích a bodoval na pátém místě umístěný hřebeček z matky Federweisser. Předváděný Grand Step Koláček měl v kolekci dva syny a oba umístěné na 3.resp 4. místě (z matek po Amon a Ladinos). Loni v chovu debutující Lamaze TN mě dvojí zastoupení a vytěžil z nich páté místo mezi hřebečky z matky po Lord Weingard.  
Vítězem mezi klisničkami se stala dcera Stalypsa, Delice de Rose z matky po Dantes pana Rostislava Zicha, V hřebečcích byl nejlépe hodnocen Sephesini po Cantesini z matky po Canturino pana Tomáše Bártla. Na pomyslnou desku do pátého místa se vešla ještě hříbata po Firestone, Fautinus, Przedswit IV Ceris a Upsilon.
     
Doktor Horník připravil pro letošní výstavu zajímavou novinku. V rámci zainteresování mladých chovatelů postavil i mladou komisi složenou z převážně patnáctiletých děvčat. Shodou okolností i úspěšných jezdkyň.
Byly to Kristýna Horníková, Natálie Špurková, Kateřina Dorociaková. Komise pracovala samostatně a prakticky se v hodnocení shodla. Děvčata navíc mezi vyhodnocené přidala navíc jen dvě hříbata po Aristo Z a tříletou klisnu po Canturino.
UMÍSTĚNÍ
TŘÍLETÉ TEPLOKREVNÉ
KLISNY
VÝŽEH KONĚ
MAJITEL KONĚ
1.
QUIA FERRATA RVP
Han.
Vitásek Radek
2.
LA COLA
90/647
Kinclová s.r.o.
3.
KOFIRA-H
90/568
Stehno Boček
4.
DARINA
90/527
ZH Tlumačov
5.
DÉMONA
90/610
Sokola Jan
6.
QUIDANTE
79/622
Holešovský Pavel
7.
APOLENA
90/621
Křesálková Kristýna
8.
SAN DE SHEYNNE
90/675
Bálková Dominika
9.
GEMINI
90/485
Coufalík Václav
10.
LEIDY
90/486
Coufalík Václav
UMÍSTĚNÍ
TEPLOKREVNÁÍBATA
HŘEBEČCI
KLISNA
MAJITEL KONĚ
1.
SEPHESINI
SEPHINE ROYAL B   90/276
Bartl  Tomáš
2.
ULIČNÍK
ARGENTINA 46/32
Michalcová Adéla
3.
GRAND ASTOR HT
ASTORRIE  73/545
ZH Tlumačov
UMÍSTĚNÍ
TEPLOKREVNÁÍBATA
KLISNIČKY
KLISNA
MAJITEL KONĚ
1.
DELICE DE ROSSI
DAREBA  52/298
Zich Rostislav
2.
FAIRY VH
LADY ELIZABETH 68/815
Hořínková Vendula
3.
Po 2592 Faustinus
TROJA 90/239
Coufalík Václav
Chladnokrevné tříleté klisny a chladnokrevné klisny s hříbaty
V jezdeckém areálu Olomouci-Lazce se sešla kolekce 6-ti chladnokrevných klisen čmbk. A že šlo o velmi vyrovnanou sestavu prezentující prezentující chov českomoravských V belgiků se ukázalo na předvadišti. Srovnané chody, nasazené krky a vynikající výživný stav. To vše měla před sebou hodnotící komise a navíc těžkou úlohu v určení pořadí klisen. Ty se představily v zootechnickém postoji, v kroku a následně klusu. Po nelehkém rozhodování byla vyhodnocena jako nejlepší klisna 52/723 Hela pana Pavla Diviše z Kněžic. Chovatelem této klisny je pan Rudolf Tvarůžek z Rosic. Na druhém místě
klisna 71/28 Mona, majitele a zároveň i chovatele pana Františka Sysla, byla velmi zdatnou soupeřkou klisně Hele na prvním místě. Třetí klisna 65/798 Kometa majitele pana Václava Tomizceka, kterou vychoval pan Jiří Lipš, měla o chloupek lepší hodnocení než čtvrtá v řadě. Tou byla klisna 35/292 Lany majitelky paní Anety Tomizcekové, jenž je současně chovatelkou. Klisna 15/670 Kamejka ze Lhotic chovatele  pana Rudolfa Pavla Dominika, jenž ji vlastní, obsadila páté místo. Na šestém místě se umístila klisna 55/942 Anda chovatele a majitele pana Jaroslava Mancla, která se ale neprezentovala špatně.
Všem předvádějícím majitelům patří dík za velmi dobrou přípravu svých koní. Velmi vysoké teplo rozhodně nikomu nepřidalo a tak je třeba opravdu vyjádřit veliké poděkování všem zúčastněným.


Tříleté klisny chladnokrevné slezský norik. Všech 11 přihlášených klisen se zúčastnilo této výstavy. Jasně zde dominují původy především klokočovských matek.  Samozřejmě převládají v původech hřebci, kteří působili před třemi lety v Klokočově jako byl  plemenný hřebec  1589 Baramis, dále zde byly klisny po hřebcích  2885  Steiman,, 1588 Nacho B a  1733 Goliáš. Vzhledem k pruhovanosti klisen klokočovského stáda jsou tyto tříleté klisny ve velmi dobrém typu, exteriérově odpovídaly genovému zdroji slezského norika. Klisny po plemenném hřebci Baramis je možno hodnotit jako standartní - typická hlava, délka těla, mírně méně kosti a holeně, velmi dobré kopyto. Klisny po hřebcích Steiman a Nacho B jsou dostatečně kostnaté se silnou holení, kohoutková výška na horní hranici chovného standartu.
Klisny s hříbaty plemene SN
Všechna předvedena hříbata byla ve velmi dobré kondici. Je nutno podotknout velmi dobré postoje bez náznaku překluzování a s velmi dobrým pohybem. Tato hříbata byla většinou po více hřebcích. Zajímavé je klisnička Niki po plemenném hřebci 2324 Nikas, svým typickým exteriérem a velmi dobrým pohybem. Výrazně se prosazují hříbata po plemenné hřebci 2885 Steiman, který je znám vyhrnou prokvetlostí.
Kategorie klisny s hříbaty následovala po předvedení a hodnocení slezkonorických klisen. Teplo nepovolilo, takže podmínky byly opravdu tvrdé. Klisny byly předváděny s hříbaty uvázanými na vodítku, na němž absolvovaly hodnocení. Celkem jedenáct  dvojic se představilo ve velmi dobrém obraze.
Vyrovnaná kolekce klisniček Helgy z 55/914 Holly, Heleny z 55/614 Heda a Hedviky z 55/586 Heda, všechny po hřebci 2914 Bart, předvedla velmi pěkné chody a líbivé exteriéry. Takřka jedna kobylka jako druhá a třetí rozhodně neudělala žádnou ostudu chovatelům a majitelům pánům Romanovi a Miroslavovi Vlachovým. Pan Petr Frydrych předvedl velmi nadějnou kobylku Bambína-F z 72/1 Amálka-F po nádherném hřebci 2333 Bourbon z Lipský. Z jižní Moravy se přijely představit dvěě mohutné a líbivé kobylky. A sice klisnička Marlenka z 61/422 Brita po 1437 Maral chovatele a majitele pana Aloise Petříka. Klisniču Bretani z 60/700 Ariana po 2844 Bret vychovala a vlastní paní Kateřina Husaříková. Pan Jaroslav Mancl nám předvedl vyrovnanou a líbivou klisničku Alu z 55/834 Antonie po 1158 Sauron. Březnová hříbata nám dovezli pan Pavel Geryk a pan Libor Novák. Klisnička  Vendeta z 54/345 Vilma po 1435 Markon silné konstituce a velmi slušným pohybem pana Pavla Geryka. Hřebeček Brokát z 55/269 Heavan.  Po otci 1960 Barbar se svým atraktivním zbarvením a velmi líbivou postavou byl ozdobou celého odpoledne. Maximus z 20/701 Béva ll se prezentoval  vynikajícím pohybem jenž byl opravdovou pastvou pro oči. Z Vysočiny ho dovezl chovatel a majitel pan Petr Sidimák
Nejmladším, ale velmi nadějným se jevil hřebeček Merlin z 54/976 Tera po 1435 Markon. Chovatelem a majitelem je pan Petr Holič.

Závěrem bych chtěl poděkovat jménem SCHČMBK všem vystavovatelům za vynikající prezentaci našich koní. Navzdory velmi horkému počasí předvedli profesionální výkon a vysokou úrověň chovatelské cti. Byl bych rád, pokud se i nadále budou naši chovatelé takhle ukazovat a dělat skvělou reklamu českomoravskému koni.

Celá výstava probíhala ve velmi vysokých teplotách. Díky dobrému ustajení koní a kvalitním službám jsme zvládli celou organizaci bez problému a chovatelé byli spokojeni. Umístěné a vyhodnocené koně získaly  kokardy, věcné a finanční ceny. Umístěným klisnám a hříbatům bylo rozděleno 60 ooo kč. Chci poděkovat především chovatelům, že se přihlásili a předvedli své klisny, hříbata a poníky. Dále všem předvaděčům hodnotitelům a organizátorům celé výstavy. Zvláště chci poděkovat paní Zemanové a jejímu kolektivu za zajištění organizace samotné výstavy. Poděkování patří Vedení celému areálu Olomouckého výstaviště za zajištění a úpravu kolbiští a velmi dobrého ozvučení areálu.
UMÍSTĚNÍ
TŘÍLETÉ CHLADOKREVNÉ
KLISNY SN
VÝŽEH KONĚ
MAJITEL KONĚ
1.
ZLATÁ
67/465
VÍKOVSKÁ ZEMEDĚLSKÁ s.r.o.
2.
ZOJA
67/464
PATZELT RADEK
3.
ZORA
67/466
PATZELT RADEK
4.
ZÁŘE
67/462
VÍKOVSKÁ ZEMEDĚLSKÁ s.r.o.
5.
NADĚJE
69/234
BANČÍK MICHAL
UMÍSTĚNÍ
TŘÍLETÉ CHLADOKREVNÉ
KLISNY ČMB
VÝŽEH KONĚ
MAJITEL KONĚ
1.
HELA
52/723
DIVIŠ PAVEL
2.
MONA
71/28
SYSEL  FRANTIŠEK
3.
KOMETA
65/798
TOMICZJKOVA ANETA
4.
LANY
35/292
TOMICZEK VÁCLAV
5.
KAMEJKA ZE LHOTIC
15/670
RUDOLF PAVEL DOMINICK
UMÍSTĚNÍ
CHLADNOKREVNÁ
ÍBATA SN
KLISNA
MAJITEL KONĚ
1.
NATAR
VANDA  67/90
ŠKARPA MAREK
2.
NIKI
NIKOL  72/574
LICHNOVSKÁ EVA
3.
CELINA
NELA  70/671
NOVÁKOVI  LUKÁŠ A JANA
4.
RONJA Z TĚCHOVA
RONA  72/767
SVOBODOVÁ VĚRA
5.
VANESA
VĚRNÁ  67/326
POSPĚCH VOJTĚCH
UMÍSTĚNÍ
CHLADNOKREVNÁ
ÍBATA ČMB
KLISNA
MAJITEL KONĚ
1.
MAXIMUS
BÉVA II  20/701
SIDIMÁK PETR
2.
BROKÁT
HEAVEN  55/269
NOVÁK LIBOR
3.
VENDETA
VILMA  54/345
GÉRYK PAVEL
4.
MERLIN
TERA  54/976
HOLIČ PETR
5.
HEDVIKA
HEDA  55/586
VLACH MIROSLAV
VÝSLEDKY TŘÍLETÝCH TEPLOKREVNÝCH KLISEN
VÝSLEDKY TEPLOKREVNÝCH HŘÍBAT
VÝSLEDKY TŘÍLETÝCH CHLADNOKREVNÝCH KLISEN
VÝSLEDKY CHLADNOKREVNÝCH HŘÍBAT
II. KOLO MORAVSKÉHO SHOW PONY ŠAMPIONÁTU
8.8.2020 se konala významná chovatelská akce Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska, z.s. (SCHKMS) V. ročník
Moravského šampionátu tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen v Olomouci. Součástí této
chovatelské akce obvykle bývá i výstava původních britských plemen a jedno z kol Moravského Show Pony
Šampionátu ve speciálních výstavních třídách. Bohužel, díky situace která nepřeje akcím, byla připravovaná
výstava odložená z důvodu koronavirové situace na příští rok a tak se konalo II. Kolo Moravského Show Pony
Šampionátu. I přes odloženou výstavu byla účast speciálkařů  vysoká. Děti i rodiče tak prezentovali své pony v
kategoriích Mladý vystavovatel, Junior vystavovatel, Lead Rein, FirstRidden, Open Ridden, Driving, a na závěr si
všichni užili jízdu zručnosti. Jednotlivé kategorie jsou otevřeny pro jednotlivá plemena, a to pro shetlandy,
velše a ostatní pony.
Role posuzovatele se ujal Rudolf Žimulák, jemuž stewardovala Mgr. Simona Tichá. O zábavné komentování se
postarala paní Markéta Stránská.
V 9:30 tak odstartovala první kategorie Mladý vystavovatel. Celkem mohli diváci vidět 21 startů ve třech
kategoriích. V kategorii shetland byla nejlepší Libuše Vlčková s klisnou Florenza V.D: Buitenweg stáje Vlkas, v
kateggoriivelš se nejlépe umístila Simona Koniarová s klisnou Caeresgob AWEN (C) majitelky paní Martiny
Buchtové.  V otevřené kategorii nejlépe prezentovala svého svěřence Marie Bodková s koněm Bukafalos ze
stáje Chorpos. 
V rámci akce se vyhlašuje Cena pro nejlepšího mladého vystavovatele SCHKMS, o kterou soupeří dva nejlepší z
jednotlivých kategorií. Rozhodování nebylo jednoduché a nakonec si zaslouženou cenu odvezla Simona
Koniarová, která po celou dobu věnovala pozornost své klisně Caeresgob AWEN.
Kategorie Junior vystavovatele (17 - 23let) byla obsazená 6-ti vystavovateli, kdy nejlepší výstavní umění
předvedla Jitak Vaculíková s klisnou Marisa z Pony Ranče Kvasice.
Oblíbená výstavní kategorie Lead Rein byla obsazena 11-ti trojicemi. V kategorii shetland se nejlépe umístila
Libuška Vlčková s klisnou Florenza V.D. Buitenweg a vodičkou paní Vlčkovou. Tato trojice ukázala opravdu
pěknou jízdu bez jakékoli pomoci vodiče a Libuška skvěle ovládala svojí klisnu. V kategorii velš zvítězila Gábinka
Korejzová s klisnou AmdaniDaydreamer a vodičkou paní Korejzovou z Farmy Korejzová. Pěkná jízda byla
doprovázená očividnou radostí Gábinky i vodičky. V otevřené kategorii se nejlépe umístila trojice Tereza
Woznicová s klisnou Barbi, vodičkou Dominikou Woznicovou. Soustředěnost této trojice se vyplatila a předvedli
tak krásnou úlohu.
První samostatné předvedení ponyho pod sedlem jedou děti ve výstavní kategorrii pod sedlem FirstRidden.
Tato výstavní kategorie nebývá zatím příliš obsazená. V II. kole MSPŠ předvedlo úlohu 8 jezdců. V shetlandské
kategorii byla nejlepší Kristina Trčková na valachovi LillieRosendalsMagic ze Stáje Unity, z.s., v kategorii welsh
byla nejlepší Jiřinka Bodková, s koněm Julmar Black Diamond ze stáje Chorpos v otevřené kategorii zvítězila
opět jezdkyně ze stáje Chorpos Marie Bodková s koněm Bukefalos. Všichni vítězové projevili značné jezdecké
umění a zvládli úlohu velmi pěkně.
Poslední podsedlová výstavní kategorie byla Open Ridden pro jezdce bez omezení věku ve dvou kategoriích, a
to kategorie původních britských plemen a otevřená kategorie. V první kategorii zvítězila v jezdecké úloze Laura
Turková s koněm My Magic (WPBr.) majitelky paní Přečkové, v druhé kategorii zvítězila Andrea Petříková s
koněm Rocky z JO Beňov. Úlohy se účastnilo 13 jezdců.
Diváci mohli shlédnout i úlohu v Drivingové kategorii, kde své umění v zápřeží ukázala Julie Marešová (7let) s
klisnou Gold Tequila, která zvítězila nad Janou Ondřejovou, která skvěle předvedla svého shetlandského
plemenného hřebce Sunriseof Kadov.
Náročný den byl zakončen jízdou zručnosti a jízdou zručnosti na opratích, kde soutěží nejen děti, ale i rodiče.
Celý den proběhl v dobré náladě nejen dětí, rodičů, ale i organizátorů a diváků. Informace o seriálové soutěži
můžete nalézt na webových stránkách www.mspsinfo.cz.
Text: Ruda Žimulák
Foto: Klára Brůnová